Sticky post

ሥዕለ አቡነ ዓቢየ እግዚእ

እንኳን ለጻድቁ አባታችን ዓቢየ እግዚእ ዓመታዊ ክብረ በዓል አደረሳችሁ፡፡ በኃይለማርያም ሽመልስ ይህ ሥዕል የአባታችን የዓቢየ እግዚእ ሲሆን፤ ሥዕሉ የተሣለው በ19ኛው መ.ክ.ዘ. በብራና ላይ ነው፡፡ ብራናው የጻድቁ … Continue reading ሥዕለ አቡነ ዓቢየ እግዚእ

ሥዕለ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀመላእክት

አዘጋጅ ኃይለማርያም ሽመልስ /በቅዱሳት ሥዕላት ዙርያ ጥናት አጥኚ እና ሠዓሊ/ ይህ ሥዕል ተሣለው በ18ኛው መ.ክ.ዘ. ሲሆን፤ በተለምዶ የአሣሣል ዘይቤው ሁለተኛው የጎንደር ዘይቤ በመባል ይታወቃል፡፡ በዚህ ሥዕል … Continue reading ሥዕለ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀመላእክት