Sticky post

ሥዕለ አቡነ ዓቢየ እግዚእ

እንኳን ለጻድቁ አባታችን ዓቢየ እግዚእ ዓመታዊ ክብረ በዓል አደረሳችሁ፡፡ በኃይለማርያም ሽመልስ ይህ ሥዕል የአባታችን የዓቢየ እግዚእ ሲሆን፤ ሥዕሉ የተሣለው በ19ኛው መ.ክ.ዘ. በብራና ላይ ነው፡፡ ብራናው የጻድቁ … Continue reading ሥዕለ አቡነ ዓቢየ እግዚእ

Sticky post

የእመቤታችን ልደታ ሥዕል በቤተ ክርስቲያን

ቅዱሳት ሥዕላት ደግሞ የቅዱሳንን የሕይወት ጉዞና ተጋድሎ ፍንትው አድርገው በማሳየት ከቅዱሳን ጋር ኅብረት አንዲኖረን ያደርጋሉ፡፡ እኛም ከሁለት ሺ ዓመታት በፊት በሊባኖስ ተራራ የተፈጸመውን ታላቅ ተአምር በሥዕሉ አማካኝነት የደስታው ተካፋይ እንሆናለን፡፡ በመሆኑም የእመቤታችን ልደት ስናስብ ልቦናችን በተመስጦ ወደ ሊባኖስ ተራራ እንዲሔድ እና መልካም ልደት እንድንላት ለውዷ እናታችን ከሥር ትውፊታቸውን የጠበቁ ሥዕሎች ቀርበዋል፡፡ በተጨማሪም በሥዕሏ ላይ የሚታዩ ዐብይት ጭብጦች በአጭሩ ተዘርዝረዋል፡፡ Continue reading የእመቤታችን ልደታ ሥዕል በቤተ ክርስቲያን

ሥዕለ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀመላእክት

አዘጋጅ ኃይለማርያም ሽመልስ /በቅዱሳት ሥዕላት ዙርያ ጥናት አጥኚ እና ሠዓሊ/ ይህ ሥዕል ተሣለው በ18ኛው መ.ክ.ዘ. ሲሆን፤ በተለምዶ የአሣሣል ዘይቤው ሁለተኛው የጎንደር ዘይቤ በመባል ይታወቃል፡፡ በዚህ ሥዕል … Continue reading ሥዕለ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀመላእክት

Abba Garima Gospels: A witness for Ethiopian Iconography

The Abba Garima Monastery Abba Garima Monastery is an Ethiopian Orthodox monastery, located some 5 kilometres east of Adwa, Tigray Region of northern Ethiopia.  It was … Continue reading Abba Garima Gospels: A witness for Ethiopian Iconography